Porteføljepleje


I Lægernes Bank har du handlefrihed til at investere på flere måder. Det gælder både det, du sparer op til pension, frie midler og virksomhedsmidler. Du kan enten selv investere eller lade bankens specialister pleje dine investeringer.

Her kan du finde inspiration til, hvordan din opsparing kunne placeres ved forskellige grader af risikovillighed, investeringshorisont og investeringsbeløb.